DG-3 LECHE DE CABRA ADVANCE 800g – นม แพะ ผง Hola cabra, leche de cabra dg.

DG-3 LECHE DE CABRA ADVANCE 800g - นม แพะ ผง Hola cabra, leche de cabra dg.

Descripción del producto

ราย ละเอียด สินค้า
DG นม แพะ สูตร 3 สำหรับ เด็ก วัย 1 ปี ขึ้น ไป 1 กระป๋อง บรรจุ 800 กรัม

นมผง สำหรับ เด็ก วัย 1 ปี ขึ้น ไป และ ทุก คน ใน ครอบครัว มี การ เพิ่ม ปริมาณ โปรตีน ให้ มาก ขึ้น จาก เดิม มี วิตามิน และ แร่ ธาตุ เพื่อ ช่วย เสริม สร้าง พัฒนาการ ทาง สมอง ความ แข็งแรง และ การ เรียน รู้ สิ่ง ต่างๆ รอบ ตัวอย่าง มี ประสิทธิภาพ

ดี จี 3 แอดวานซ์ นม แพะ สำหรับ เด็ก 800 ก

นม แพะ DG 3 800 กรัม (สำหรับ เด็ก อายุ 1 ปี ขึ้น ไป) เป็น แหล่ง อาหาร ที่ มี คุณค่า จาก ธรรมชาติ อีก ทาง เลือก หนึ่ง สำหรับ คุณ แม่ ยุค ใหม่ เพื่อ นำ ไป สู่ การ ส่งเสริม สุขภาพ และ การ เจริญ เติบโต ที่ ดี ของ ลูก รัก คุณ แม่ จึง สามารถ เลือก นม แพะ ดี จี ซึ่ง ถูก ผลิต และ นำ เข้า โดยตรง จาก ประเทศ นิวซีแลนด์ และ เป็น แหล่ง ของ สาร อาหาร จาก ธรรมชาติ อีก แหล่ง หนึ่ง สำหรับ การ เติบโต อย่าง ต่อ เนื่อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ของ ลูก รัก

คุณสมบัติ
สาร อาหาร พิเศษ จาก ธ รม ชาติ เพื่อ สุขภาพ ที่ ดี ของ ลูก น้อย
นม แพะ DG 3 800 กรัม (สำหรับ เด็ก อายุ 1 ปี ขึ้น ไป) มา พร้อม โปรตีน ของ นม แพะ ย่อย ง่าย และ ดูด ซึม เร็ว ลด โอ กา ศ เสี่ยง ต่อ การ เกิด ปัญหา เรื่อง ท้อง มี ส่วนประกอบ ของ อั ล ฟา เอ ส วัน เค ซีน และ เบต้า แล ค โต กล อบ บู ลิ น ใน ปริมาณ ต่ำ ทั้งนี้ ส่วนผสม ทั้ง สอง มี ผล ทำให้ โปรตีน มี ปริมาตร ที่ ย่อย ยาก ซึ่ง เป็น ผล สำคัญ ที่ ทำให้ กระตุ้น ให้ เกิด ภูมิแพ้ ขึ้น นิ ว คลี โอ ไท ด์ ใน นม แพะ จะ ช่วย ปรับ สมดุล ระบบ ภูมิคุ้มกัน ของ ร่างกาย และ การ ตอบ สนอง ต่อ สาร แปลกปลอม ช่วย ลด ปฏิกิริยา ภูมิแพ้ โพ ลี เอ มี น ส์ สาร อาหาร ที่ มี อยู่ ใน นม แม่ ช่วย ลด ปฏิกิริยา จา การ แพ้ อาหาร โดย จะ ส่งเสริม การ ทำงาน ของ ลำไส้ ช่วย ลด หรือ ป้องกัน การ อักเสบ รวม ทั้ง ซ่อมแซม ส่วน ของ ลำไส้ ให้ ทำงาน ได้ ดี ยิ่ง ขึ้น นอกจาก นี้ ยัง มี factor de crecimiento ชนิด ไอ จี เอ ฟ วัน และ ที จี เอ ฟ เบต้า ที่ ช่วย ให้ การ พัฒนา ของ ระบบ ลำไส้ และ การ ย่อย สมบูรณ์ พร้อม ทั้ง เสริม สร้าง การ ทำงาน ของ ระบบ ภูมิคุ้มกัน อีก ด้วย

นม แพะ มี การ สร้าง น้ำนม ที่ เหมือนกับ นม แม่
นม แพะ มี การ สร้าง น้ำนม แบบ ที่ เรียก ว่า Aprocrine secreción นั่น คือ หยด น้ำนม ที่ หยด ออก มา จะ มี เยื่อ หุ้ม เซลล์ เต้า นม (membrana celular) ของ แม่ หลุด ออก มา ด้วย ซึ่ง เซลล์ เยื่อ หุ้ม ที่ ออก มา นั้น เป็น แหล่ง ของ สาร อาหาร ที่ เรียก ว่า BioActivo Componente เมื่อ มี การ กระตุ้น ให้ น้ำนม แหล่ง ออก มา แต่ ขณะ ที่ นมวัว มี แต่ หยด น้ำนม ออก มา เท่านั้น

ระบบ ย่อย อาหาร ที่ สมบูรณ์
นม แพะ ย่อย ง่าย สบาย ท้อง เพราะ มี ปริมาณ แอ ล ฟ่า เอ ส วัน เค ซีน ที่ ทำให้ เกิด อาการ ท้องอืด ท้องผูก น้อย กว่า นมวัว 4 เท่า นอกจาก นี้ ยัง มี โครงสร้าง โปรตีน ใกล้ กับ นม แม่ ซึ่ง มี โปรตีน หลัก เป็น เบต้า เค ซีน ที่ มี คุณสมบัติ จับ กับ แร่ ธาตุ ต่างๆ จำพวก แคลเซียม เหล็ก ทำให้ ลูก น้อย สามารถ ดูด ซึม วิตามิน และ แร่ ธาตุ ต่างๆ ได้ ใกล้ คี ยง นม แม่ และ สูง กว่า นม ชนิด อื่น

น้ำ 1 oz (30 มล) ต่อ นม 1 ช้อน ตวง

Información Adicional

นม แพะ ผง HIGOAT instantáneo en polvo leche de cabra

นม แพะ ผง สำเร็จรูป HIGOAT 1 กล่อง บรรจุ 15 ซอง (ซอง ละ 21 กรัม) higoat นม แพะ ผง บรรจุ ซอง ผลิตภัณฑ์ จาก ประเทศ มาเลเซีย ได้ รับ เครื่องหมาย GMP และ มี เครื่องหมาย ฮา ลา ล ดื่ม ง่าย ไม่มี กลิ่น คาว อุดม ไป ด้วย สาร อาหาร โปรตีน แคลเซียม สูง เพื่อ บำรุง สุขภาพ ทุก ช่วง วัย และ เหมาะ ที่ จะ ให้ เสริม สร้าง ภูมิ ต้านทาน กับ แม่ และ เด็ก เล็ก ใน วัย เจริญ เติบโต นม แพะ มี โมเลกุล เล็ก ร่างกาย สามารถ ดูด ซึม และ ย่อย ง่าย กว่า นมวัว หลาย เท่า โดย เฉพาะ ผู้ ที่ แพ้ นมวัว

DG-3 LECHE DE CABRA ADVANCE 400g

ราย ละเอียด สินค้า DG นม แพะ สูตร 3 สำหรับ เด็ก วัย 1 ปี ขึ้น ไป 1 กระป๋อง บรรจุ 400 กรัม นมผง สำหรับ เด็ก วัย 1 ปี ขึ้น ไป และ ทุก คน ใน ครอบครัว มี การ เพิ่ม ปริมาณ โปรตีน ให้ มาก ขึ้น จาก เดิม มี วิตามิน และ แร่ ธาตุ เพื่อ ช่วย เสริม สร้าง พัฒนาการ ทาง สมอง ความ แข็งแรง และ การ เรียน รู้ สิ่ง ต่างๆ รอบ ตัวอย่าง มี ประสิทธิภาพ

DG-2 CABRA LECHE DE SEGUIMIENTO DE FÓRMULA 400G

ราย ละเอียด สินค้า DG นม แพะ สูตร 2 สำหรับ เด็ก วัย 6 เดือน – 3 ปี 1 กระป๋อง บรรจุ 400 กรัม นมผง ดัดแปลง สูตร ต่อ เนื่อง สำหรับ เด็ก วัย 6 เดือน – 3 ปี มี การ เพิ่ม ปริมาณ โปรตีน แคลเซียม และ ฟอสฟอรัส เพื่อ ส่งเสริม การ เรียน รู้ และ รองรับ ความ ต้องการ การ ใช้ พลังงาน จาก การ เคลื่อนไหว ของ เกล้า ม เนื้อที่ เพิ่ม ขึ้น

DG-1 infantil 800g fórmula de leche de cabra

ราย ละเอียด สินค้า DG อาหาร ทารก นม แพะ สูตร 1 สำหรับ ทารก แรก เกิด ถึง 1 ปี 1 กระป๋อง บรรจุ 800 กรัม นมผง ดัดแปลง สำหรับ ทารก วัย แรก เกิด -1 ปี มี การ ดัดแปลง ให้ มี ส่วนประกอบ ใกล้ เคียง นม แม่ มี โปรตีน และ ไขมัน ที่ ย่อย ง่าย พร้อม สาร อาหาร อื่น ๆ เพื่อ ส่งเสริม การ พัฒนา สมอง และ ภูมิคุ้มกัน

PUESTOS RELACIONADOS

También te podría gustar...